SET SAIL Live Your Dreams! 畢業典禮預告片

親愛的畢業班家長:您好!

        謹訂於6月18日(五)上午10時,辦理葳格國際學校小學部北屯校區畢業典禮(線上轉播),邀請您與畢業師生一同線上參與。
        在典禮之前,讓我們來聽聽陪伴孩子們長大的巨星們祝福!!
        網址:https://www.youtube.com/watch?v=uBi3EwKG74M

        請畢業班師生於10點準時上線一同觀賞畢業典禮,也邀請各位畢業班家長一同為畢業生獻上最真摯的祝福。
        轉播路徑:https://reurl.cc/xG0Qz1